top of page
SH-GREY

סוג-          דירה

גודל-        110 מ"ר

מיקום-     תל אביב

צילום- אביעד בר נס

חציצה ללא קיר. אלמנט מרכזי מייצר הגדרה של חללי, מייצר אינטימיות במסדרון החדרים ומספק מענה למיקום טלוויזיה ללא קיר.

זוג מבוגר. עברו לתל אביב אחרי הרבה שנים בפאתי ירושלים.

דירה נקיה ומודרנית אשר מצליחה לשלב רהיטים אהובים שנאספו במהלך השנים. השיפוץ החל בגלל תוספת מעלית בבניין. מיקום המעלית הוסיף כניסה חדשה לדירה ודרש תכנון מחדש של כלל הפונקציות בדירה.

bottom of page