תל אביב - ארלוזרוב

דירת 90 מ"ר

צילום: חגי ויינבלום

7.jpg
3.jpg
4.jpg
9.jpg
19.jpg
20.jpg
8.jpg
5.jpg
6.jpg
1.jpg
2.jpg
22.jpg
21.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
13.jpg
15.jpg
17.jpg
16.jpg
18.jpg
תכניות לאתר copy.jpg