תל אביב - ארלוזרוב

דירת 75 מ"ר

צילום: אביעד בר-נס